ไม้สีเขียว


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ไม้สีเขียว -- รุ่นสั้น

ไม้ที่มีความชื้นสูงกว่าจุดอิ่มตัวเส้นใยซึ่งโดยปกติจะประมาณ 25% ถึงร้อยละนี้โครงสร้างของไม้จะไม่ได้รับผลกระทบเพราะน้ำ thwe ถูกเอาออกมาจากฟันผุเซลล์ซึ่งตรงข้ามกับผนังเซลล์ ไม้สีเขียวจะใช้กระแสการดัด


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษาจีน | ความหมายในภาษาฝรั่งเศส | ความหมายในภาษาอิตาลี | ความหมายในภาษาสเปน | ความหมายในภาษาดัตช์ | ความหมายในภาษาโปรตุเกส | ความหมายในภาษาเยอรมัน | ความหมายในภาษารัสเซีย | ความหมายในภาษาญี่ปุ่น | ความหมายในภาษากรีก | ความหมายในภาษาตุรกี | ความหมายในภาษาฮิบ​​รู | ความหมายในภาษาอาหรับ | ความหมายในภาษาสวีเดน | ความหมายในภาษาเกาหลี | ความหมายในภาษาฮินดี | ความหมายในเวียดนาม | ความหมายในโปแลนด์ | ความหมายในภาษาไทย