GPPS


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


GPPS -- รุ่นสั้น

ทั่วไป -- สไตรีนวัตถุประสงค์


GPPS -- รุ่นยาว

polystyrene, PS บางครั้งย่อเป็นพอลิเมอหอมทำจากสไตรีนโมโนเมอร์มีกลิ่นหอมเป็นไฮโดรคาร์บอนของเหลวที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จากปิโตรเลียมโดยอุตสาหกรรมเคมี สไตรีนเป็นหนึ่งในชนิดใช้กันอย่างแพร่หลายของพลาสติก

สไตรีนเป็นสารเทอร์โมที่อยู่ในรัฐ (เหลือบ) ของแข็งที่อุณหภูมิห้อง แต่ถ้ากระแสร้อนเหนืออุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของแก้ว (การปั้นหรืออัดขึ้นรูป) และกลายเป็นของแข็งอีกครั้งเมื่อเย็นปิด สไตรีนของแข็งบริสุทธิ์เป็นไม่มีสี, พลาสติกแข็งที่มีความยืดหยุ่น จำกัด มันสามารถจะโยนลงไปในแม่พิมพ์ที่มีรายละเอียดอย่างดี สไตรีนสามารถทำให้โปร่งใสหรือสามารถทำที่จะใช้ในสีต่างๆ

สไตรีนของแข็งมีการใช้เช่นในการตัดทิ้ง, โมเดลพลาสติก, กรณี CD และ DVD และเรือนตรวจจับควัน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสไตรีนโฟมที่แพร่หลายเกือบตัวอย่างเช่นวัสดุบรรจุฉนวนกันความร้อนและเครื่องดื่มถ้วยโฟม

สไตรีนสามารถนำไปรีไซเคิลและมีจำนวน"6"เป็นสัญลักษณ์ของการรีไซเคิล สไตรีน Unrecycled ซึ่งไม่ biodegrade มักจะเป็นมากในสภาพแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามชายฝั่งและแหล่งน้ำและเป็นรูปแบบของมลพิษ

แบบฟอร์มการผลิต

สไตรีนมีการผลิตโดยทั่วไปในสามรูปแบบ : สไตรีนอัด, โฟม polystyrene ขยายตัวและสไตรีนโฟมอัดแต่ละที่มีความหลากหลายของการใช้งาน โคโพลิเมอร์สไตรีนนอกจากนี้ยังมีการผลิตเหล่านี้มีมากกว่าหนึ่งโมโนเมอร์อื่น ๆ นอกเหนือไปจากสไตรีน ในปีล่าสุดที่ผสม polystyrene ขยายตัวกับเซลลูโลสและแป้งนอกจากนี้ยังมีการผลิต

สไตรีนโฟมฉนวนกันความร้อนอัดขายภายใต้เครื่องหมายการค้าโฟมโดย Dow Chemical ระยะนี้มักจะใช้เป็นทางการสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สไตรีนโฟมแผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษาจีน | ความหมายในภาษาฝรั่งเศส | ความหมายในภาษาอิตาลี | ความหมายในภาษาสเปน | ความหมายในภาษาดัตช์ | ความหมายในภาษาโปรตุเกส | ความหมายในภาษาเยอรมัน | ความหมายในภาษารัสเซีย | ความหมายในภาษาญี่ปุ่น | ความหมายในภาษากรีก | ความหมายในภาษาตุรกี | ความหมายในภาษาฮิบ​​รู | ความหมายในภาษาอาหรับ | ความหมายในภาษาสวีเดน | ความหมายในภาษาเกาหลี | ความหมายในภาษาฮินดี | ความหมายในเวียดนาม | ความหมายในโปแลนด์ | ความหมายในภาษาไทย