GEPS


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


GEPS -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

ระบบการเผยแพร่ทั่วโลกอิเล็กทรอนิกส์ โครงการระดับโลกมุ่งเน้นในการส่งข้อมูลแคตตาล็อกชิ้นส่วนให้กับร้านค้าปลีกของจีเอ็มโดยใช้ Internet / Intranet เทคโนโลยี

ความหมายที่ 2 :

ทั่วโลกระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิคส์


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|