กฎพื้นฐานของการนับ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


กฎพื้นฐานของการนับ -- รุ่นสั้น

ถ้าลำดับของการทดลองหรือการทดลอง T1, T2, T3, . . , TK อาจส่งผลให้ตามลำดับใน n1, n2 N3, . . , nk ผลลัพธ์ที่เป็นไปและตัวเลข n1, n2 N3, . . , nk ไม่ขึ้นอยู่กับผลที่เกิดขึ้นจริงลำดับทั้งหมดของการทดลอง n1_ K N2 _ n3_ มี . . _ nk ผลลัพธ์ที่เป็นไป


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|