File Transfer Protocol (FTP)


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


File Transfer Protocol (FTP) -- รุ่นสั้น

ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อส่งหรือรับไฟล์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต FTP ที่ทำงานโดยความหมายของสถ​​าปัตยกรรมแบบ client - server; ผู้ใช้รันซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์บนอินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ FTP ช่วยให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|