ระบบผู้เชี่ยวชาญ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ระบบผู้เชี่ยวชาญ -- รุ่นสั้น

คำที่ใช้เพื่อระบุระบบหรือซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนากับ"ความเชี่ยวชาญ"ที่สร้างขึ้นมานำเสนอให้กับผู้ใช้เป็น"พร้อมสำหรับการใช้" ผู้ใช้ควรหาข้อมูลโดยที่ในการตัดสินข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการที่ระบบได้รับการออกแบบคุณภาพของข้อมูลที่ใช้และไม่ว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกรวมในการออกแบบ


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|