กฎข้อที่ประจักษ์


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


กฎข้อที่ประจักษ์ -- รุ่นสั้น

ถ้าการกระจายดังต่อไปนี้มีรูประฆัง, โค้งสมมาตรศูนย์กลางรอบหมายถึงการที่เราคาดว่าจะได้ประมาณ 68, 95, 99.7 และร้อยละของค่าที่จะตกอยู่ในหนึ่ง, สอง, สามและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีความหมายตามลำดับ


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|