กำไรต่อหุ้น


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


EPS -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

ขยาย Polystyrene

ความหมายที่ 2 :

กำไรสุทธิต่อหุ้น

3 ความหมาย :

พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า

4 ความหมาย :

ระบบดึงอิเล็กทรอนิกส์

5 ความหมาย :

Encapsulated Postscript

6 ความหมาย :

ระบบการประมวลผลเหตุการณ์

7 ความหมาย :

มาตรฐานฝุ่นละอองท่อไอเสีย

8 ความหมาย :

รายละเอียดเพิ่มเติมพิธีสาร


EPS -- รุ่นยาว

1 ความหมาย :

บางครั้งย่อ Polystyrene PS เป็นโพลิเมอร์ที่มีกลิ่นหอมที่ทำจากสไตรีนโมโนเมอร์มีกลิ่นหอมเป็นไฮโดรคาร์บอนของเหลวที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จากปิโตรเลียมโดยอุตสาหกรรมเคมี สไตรีนเป็นหนึ่งในชนิดใช้กันอย่างแพร่หลายของพลาสติก

สไตรีนเป็นสารเทอร์โมที่อยู่ในรัฐ (เหลือบ) ของแข็งที่อุณหภูมิห้อง แต่ถ้ากระแสร้อนเหนืออุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของแก้ว (การปั้นหรืออัดขึ้นรูป) และกลายเป็นของแข็งอีกครั้งเมื่อเย็นปิด สไตรีนของแข็งบริสุทธิ์เป็นไม่มีสี, พลาสติกแข็งที่มีความยืดหยุ่น จำกัด มันสามารถจะโยนลงไปในแม่พิมพ์ที่มีรายละเอียดอย่างดี สไตรีนสามารถทำให้โปร่งใสหรือสามารถทำที่จะใช้ในสีต่างๆ

สไตรีนของแข็งมีการใช้เช่นในการตัดทิ้ง, โมเดลพลาสติก, กรณี CD และ DVD และเรือนตรวจจับควัน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสไตรีนโฟมที่แพร่หลายเกือบตัวอย่างเช่นวัสดุบรรจุฉนวนกันความร้อนและเครื่องดื่มถ้วยโฟม

สไตรีนสามารถนำไปรีไซเคิลและมีจำนวน"6"เป็นสัญลักษณ์ของการรีไซเคิล สไตรีน Unrecycled ซึ่งไม่ biodegrade มักจะเป็นมากในสภาพแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามชายฝั่งและแหล่งน้ำและเป็นรูปแบบของมลพิษ


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษาจีน | ความหมายในภาษาฝรั่งเศส | ความหมายในภาษาอิตาลี | ความหมายในภาษาสเปน | ความหมายในภาษาดัตช์ | ความหมายในภาษาโปรตุเกส | ความหมายในภาษาเยอรมัน | ความหมายในภาษารัสเซีย | ความหมายในภาษาญี่ปุ่น | ความหมายในภาษากรีก | ความหมายในภาษาตุรกี | ความหมายในภาษาฮิบ​​รู | ความหมายในภาษาอาหรับ | ความหมายในภาษาสวีเดน | ความหมายในภาษาเกาหลี | ความหมายในภาษาฮินดี | ความหมายในเวียดนาม | ความหมายในโปแลนด์ | ความหมายในภาษาไทย