EPIC


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


EPIC -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

การควบคุมการฉีด Programmed อิเล็กทรอนิกส์

ความหมายที่ 2 :

ข้อมูลหลักสูตรวิศวกรรมและการสื่อสาร รูปแบบเอกสารที่เดียวเพื่อกำหนดและติดตามการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในโปรแกรมวิศวกรรม (EPN)

3 ความหมาย :

วิศวกรรมการควบคุมข้อมูลของโปรแกรม

4 ความหมาย :

การเรียนการสอนอย่างชัดเจนคอมพิวเตอร์ขนาน (ออกแบบโดย HP และ Intel ที่จะใช้ในการประมวลผลของอินเทลเมอร์เซดเตรียมพร้อม. มันเป็นวิธีการจัดคำแนะนำเพื่อให้พวกเขาได้รับคำสั่งให้เป็นแบบขนานอย่างชัดเจน. นั่นคือคำแนะนำหลาย ๆ สามารถดำเนินการได้ในครั้งเดียว.)


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|