ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


EIA -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

สมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมไม่แสวงหาผลกำไรของซัพพลายเออร์และลูกค้าในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพัฒนามาตรฐานในพื้นที่เช่น EDI และบาร์โค้ด

ความหมายที่ 2 :

การบริหารสารสนเทศด้านการพลังงาน

3 ความหมาย :

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4 ความหมาย :

สมาคมอุปกรณ์การแลกเปลี่ยน


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|