ECM


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ECM -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

โมดูลควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

ความหมายที่ 2 :

โมดูลควบคุมเครื่องยนต์

3 ความหมาย :

การบริหารการเปลี่ยนแปลงวิศวกรรม (การเตรียมความพร้อมการออกแบบที่ถูกต้องสำหรับการเปิดตัวครั้งแรกของพวกเขาเราจะต้องลดการเปลี่ยนแปลงหลังจากการออกแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วและทำการแก้ไขที่สำคัญเท่านั้นจากนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าในเวลาที่มีความละเอียดที่มีประสิทธิภาพ --... ดั๊กสวนสาธารณะ)

4 ความหมาย :

การประชุมการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|