อาศัยอยู่


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


อาศัยอยู่ -- รุ่นสั้น

หยุดชั่วคราวในการประยุกต์ใช้ความดันในการแม่พิมพ์ที่ทำเพียงแค่ก่อนที่แม่พิมพ์ปิดสนิทเพื่อให้การหลบหนีของก๊าซที่ได้จากวัสดุพลาสติก ในม้วนไส้หลอดก็เป็นเวลาที่กลไกการตามขวางเป็นนิ่งในขณะที่แมนเดรลที่ยังคงหมุนไปยังจุดที่เหมาะสมสำหรับการสำรวจที่จะเริ่มต้นใหม่ผ่าน


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|