ฮอปเปอร์การถ่ายโอนข้อมูล


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ฮอปเปอร์การถ่ายโอนข้อมูล -- รุ่นสั้น

การถ่ายโอนข้อมูลที่ยึดกรวยอ่างหรือตะกร้าของชิ้นส่วนที่อยู่ในตำแหน่งที่ยกอ่างและเอียงไปที่มุม, spilling ส่วนบนภาพนิ่งที่สามารถนำชิ้นส่วนที่ถึงจุดที่จำเป็น


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|