ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


รุ่นสั้น -- ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง

ตัวแปรเชิงปริมาณที่มีชุดของค่าที่เป็นไปได้นับ ตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องคือถ้าและเพียงถ้าความน่าจะเป็นฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของมันคือฟังก์ชั่นขั้นบันได; คือถ้าเป็นค่คงที่และเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการกระโดด


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|