การตรวจสอบการออกแบบ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


การตรวจสอบการออกแบบ -- รุ่นสั้น

การทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้กำหนดและ / หรือความต้องการ การตรวจสอบการออกแบบดังต่อไปนี้ตรวจสอบการออกแบบประสบความสำเร็จและจะดำเนินการตามปกติในผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายภายใต้การกำหนดเงื่อนไขการดำเนินงาน การตรวจสอบหลาย ๆ อาจจะดำเนินการถ้ามีการใช้ที่แตกต่างกันวัตถุประสงค์ และยังใช้การสร้างโดยหลักฐานวัตถุประสงค์ที่จำเพาะของอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และวัตถุประสงค์ (s)


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|