บันทึกการออกแบบ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


บันทึกการออกแบบ -- รุ่นสั้น

(1) ความต้องการวิศวกรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปในรูปแบบต่างๆ; ตัวอย่างรวมถึงการเขียนแบบวิศวกรรมข้อมูลทางคณิตศาสตร์และข้อกำหนดที่อ้างอิง ในการออกแบบที่มีคุณภาพเมื่อเทียบกับการตรวจสอบในที่มีคุณภาพ : ดู"การป้องกันเมื่อเทียบกับการตรวจสอบ."

(2) กระบวนการของการตรวจสอบการออกแบบสำหรับความถูกต้อง


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|