ค่าเผื่อความล่าช้า


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ค่าเผื่อความล่าช้า -- รุ่นสั้น

เผื่อจะหลีกเลี่ยงความล่าช้าเพราะพวกเขาจะออกจากการควบคุมของผู้ประกอบการที่พวกเขาจะสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการจากการทำงานเช่นการรอคอยสำหรับคำแนะนำรายละเอียดเครื่องรอสำหรับวัสดุอื่น ๆ


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|