Delaminate, delamination


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Delaminate, delamination -- รุ่นสั้น

ในการแยกพลาสติกลามิเนต (หรือพลาสติกเสริมแรง) วัสดุตามระนาบของชั้นของตน นอกจากนี้การแยกทางกายภาพหรือการสูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างลามิเนต plies คำที่เกี่ยวข้องจะ disbond, debond ข้อบกพร่องเสียหาย


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|