ตาย Messenger ของสังคม


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


สังคม Messenger การตาย -- รุ่นสั้น

ล้อเลียนภาพยนตร์ชื่อเรื่องที่แจ้งให้ได้รับการยอมรับว่าองค์กรที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะตำหนิผู้ส่งสารที่เกิดขึ้นจะนำข่าวร้าย (หรือเรียกความสนใจในการแก้ไขปัญหาขององค์กรข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง)


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|