DSP


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


DSP -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

ผู้ให้บริการระบบจำหน่าย บริษัท ภายนอกที่จัดหาตัวแทนจำหน่ายพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการสั่งซื้อและอื่น ๆ ) บางส่วนของ บริษัท เหล่านี้รวมถึง Reynolds & Reynolds, ADP, UCS และ EDS

ความหมายที่ 2 :

ตำแหน่งที่นั่งที่กำหนด

3 ความหมาย :

กระบวนการสัญญาณดิจิตอล

4 ความหมาย :

ข้อมูลชุด Ready (สัญญาณควบคุมโมเด็ม -- RS232)

5 ความหมาย :

จากตัวแทนจำหน่ายด้วยตนเอง

6 ความหมาย :

บันทึกรายละเอียดการจัดส่ง


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|