DDP


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


DDP -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

การโต้ตอบการตัดสินใจ

ความหมายที่ 2 :

หน้าที่การจัดส่งการชำระเงิน

3 ความหมาย :

โครงการพัฒนานักออกแบบ (DDP จะช่วยให้ความสะดวกในการออกแบบทางวิศวกรรมพนักงานใหม่ในที่ทำงาน. ในขณะเดียวกันพนักงานที่มีอยู่จะได้รับประโยชน์จากความสม่ำเสมอในการฝึกอบรมและส่งเสริมการขายเกณฑ์จะนำเสนอ.)

4 ความหมาย :

กระบวนการการตัดสินใจโต้ตอบ

5 ความหมาย :

การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|