การบริการลูกค้า


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


บริการลูกค้า -- รุ่นสั้น

มันเป็นอะไรที่เราทำสำหรับลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือที่มั่นใจผ่านมารยาทและความสามารถ, ดู empathetic ที่ดีและตอบสนอง


บริการลูกค้า -- รุ่นยาว

การบริการลูกค้าเป็นชุดของกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มระดับของความพึงพอใจของลูกค้า -- นั่นคือความรู้สึกว่าสินค้าหรือบริการได้ตามความคาดหวังของลูกค้าที่

ความสำคัญของมันแตกต่างกันโดยสินค้าอุตสาหกรรมและลูกค้าสินค้าชำรุดหรือหักหรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนมักจะเท่านั้นที่มีใบเสร็จรับเงินและภายในกรอบเวลาที่ระบุไว้ ร้านค้าปลีกมักจะมีโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ที่อุทิศให้กับการจัดการกับผลตอบแทนการแลกเปลี่ยนและการร้องเรียนหรือจะปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ จุดขายที่ประสบความสำเร็จในการรับรู้ของปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับพนักงาน

จากมุมมองของความพยายามยอดขายโดยรวมวิศวกรรมกระบวนการที่การบริการลูกค้าที่มีบทบาทสำคัญในความสามารถขององค์กรเพื่อสร้างรายได้และรายได้ จากมุมมองที่ให้บริการลูกค้าควรจะรวมเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการโดยรวมในการปรับปรุงระบบ ประสบการณ์การบริการลูกค้าที่สามารถเปลี่ยนการรับรู้ทั้งลูกค้าได้ขององค์กร


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|