ทีมข้ามสายงาน


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ทีมข้ามสายงาน -- รุ่นสั้น

ทีมที่มีสมาชิกจากหน่วยงานที่แตกต่างกันและอาชีพ


ทีมข้ามสายงาน -- รุ่นยาว

ทีมข้ามสายงานจะเป็นกลุ่มของพนักงานออกจากพื้นที่การทำงานต่างๆขององค์กร -- การศึกษาวิจัยด้านวิศวกรรม, การตลาด, การเงินทรัพยากรมนุษย์และการดำเนินงานเช่น -- ผู้ที่มีความสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและมีความรับผิดชอบในการทำงานเป็น ทีมงานที่จะปรับปรุงการประสานงานและนวัตกรรมในหน่วยงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|