มวลที่สำคัญ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


มวลที่สำคัญ -- รุ่นสั้น

ดร. เดมิงใช้คำนี้เพื่ออ้างอิงถึงขั้นตอนที่ว่าเมื่อองค์กรมี"คัดเลือก"พอของบุคลากรที่จะเป็นความคิดที่ใหม่หรือปรัชญาที่การเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนตอนนี้จะเป็นของตนเองอย่างยั่งยืน คนพอจะมีความคิดที่อยู่เบื้องหลังและจะช่วยให้การแปลงอื่น ๆ ที่เป็นความคิดที่ใหม่จะ"จะถือ"


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|