การเคลื่อนไหวที่มีการควบคุมหรือ จำกัด


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


การเคลื่อนไหวที่มีการควบคุมหรือ จำกัด -- รุ่นสั้น

การเคลื่อนไหวของการควบคุมหรือ จำกัด อยู่ตรงข้ามการเคลื่อนไหวของขีปนาวุธและจำเป็นต้องใช้การควบคุมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนท้ายของการเคลื่อนไหวของ วางชิ้นส่วนอย่างระมัดระวังเป็นตัวอย่างของการเคลื่อนไหวที่ควบคุม


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|