ความเสี่ยงของผู้บริโภค


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ความเสี่ยงของผู้บริโภค -- รุ่นสั้น

(1) ความเสี่ยงจากการที่ได้รับการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพไม่ดีและเชื่อว่ามันเป็นที่มีคุณภาพดี

เกี่ยวข้องกับ (2) การสุ่มตัวอย่างและการที่มีความเสี่ยงที่มีศักยภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์จะได้รับการยอมรับและส่งไปยังผู้บริโภค


ความเสี่ยงของผู้บริโภค -- รุ่นยาว

ความเสี่ยงของผู้บริโภคหรือความเสี่ยงที่ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นพบได้ในทุกสินค้าอุปโภคบริโภคที่มุ่งเน้นว่าสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐานที่มีคุณภาพที่จะผ่านการตรวจไม่พบว่าระบบการควบคุมของผู้ผลิตที่มีคุณภาพและเข้าสู่ตลาดผู้บริโภค


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|