Consumer Product Safety Commission (CPSC)


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Consumer Product Safety Commission (CPSC) -- รุ่นสั้น

ที่เป็นอิสระหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางที่ช่วยให้ครอบครัวชาวอเมริกันที่ปลอดภัยโดยการลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสินค้าอุปโภคบริโภค


Consumer Product Safety Commission (CPSC) -- รุ่นยาว

สหรัฐอเมริกา Consumer Product Safety Commission (CPSC) เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่สร้างขึ้นในปี 1972 ผ่านทาง Consumer Product พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการ"ไม่มีเหตุผลกับความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค." CPSC จะเป็นหน่วยงานอิสระที่ไม่ได้ไปรายงานตัวที่ไ​​ม่เป็นส่วนหนึ่งของแผนกอื่น ๆ หรือหน่วยงานในรัฐบาลกลาง CPSC คือหัวโดยทั่วไปสามคณะกรรมการการเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับการยืนยันโดยวุฒิสภาสำหรับคำเจ็ดปีที่ได้ถูกโงนเงน นโยบายการตั้งคณะกรรมการเพื่อ CPSC แม้ว่า CPSC มักจะมีสามคณะกรรมการมันในขณะนี้มีห้า CPSC จะอยู่ใน Bethesda, Maryland


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|