ข้อ จำกัด


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ข้อ จำกัด -- รุ่นสั้น

อะไรที่ข้อ จำกัด ของระบบจากการบรรลุประสิทธิภาพสูงหรือ throughput; ยังคอขวดที่ว่าส่วนใหญ่อย่างรุนแรงขีด จำกัด ของความสามารถขององค์กรเพื่อให้บรรลุประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของตน


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|