เซลล์ทำงานชิ้นส่วน


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ชิ้นส่วนเซลล์ที่ทำงาน -- รุ่นสั้น

เซลล์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบการทำงานของเครื่องจักรกลที่แตกต่างกันที่ติดตั้งอย่างแน่นหนาและจัดเรียงตามลำดับของการดำเนินการ ผู้ประกอบการที่มีความชำนาญในแต่ละเครื่องเหล่านี้และดำเนินการมากกว่าหนึ่งครั้ง


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|