รูปแบบที่หลากหลายสาเหตุที่พบบ่อย


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


รูปแบบที่หลากหลายสาเหตุที่พบบ่อย -- รุ่นสั้น

สาเหตุที่พบโดยทั่วไปรูปแบบระยะยาวหมายถึงรูปแบบที่คุณจะได้รับโดยอาศัยอำนาจตามธรรมชาติหรือโดยอาศัยอำนาจตามวิธีที่คุณออกแบบผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการของคุณ รูปแบบสาเหตุที่พบโดยทั่วไปมีลักษณะโดย : * * * * ปรากฎการณ์ที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องในระบบขาดและ * * * * อย่างมีนัยสำคัญในค่าสูงหรือต่ำแต่ละรูปแบบที่หลากหลาย * * * * คาดการณ์ probabilistically; * * * * รูปแบบที่ไม่สม่ำเสมอภายในฐานประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษาจีน | ความหมายในภาษาฝรั่งเศส | ความหมายในภาษาอิตาลี | ความหมายในภาษาสเปน | ความหมายในภาษาดัตช์ | ความหมายในภาษาโปรตุเกส | ความหมายในภาษาเยอรมัน | ความหมายในภาษารัสเซีย | ความหมายในภาษาญี่ปุ่น | ความหมายในภาษากรีก | ความหมายในภาษาตุรกี | ความหมายในภาษาฮิบ​​รู | ความหมายในภาษาอาหรับ | ความหมายในภาษาสวีเดน | ความหมายในภาษาเกาหลี | ความหมายในภาษาฮินดี | ความหมายในเวียดนาม | ความหมายในโปแลนด์ | ความหมายในภาษาไทย