ความไม่เท่าเทียมของ Chebychev


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ความไม่เท่าเทียมของ Chebychev -- รุ่นสั้น

สำหรับจำนวนทุก K> 0, สัดส่วนขององค์ประกอบในรายการที่มี K SD หรือต่อจากการคำนวณค่าเฉลี่ยของรายการที่ส่วนใหญ่เป็น 1/k2 สำหรับตัวแปรสุ่ม : สำหรับจำนวนทุก K> 0, น่าจะเป็นที่ตัวแปร x ที่สุ่มเป็น K ses หรือเพิ่มเติมจากค่าคาดว่าจะอยู่ที่ส่วนใหญ่ 1/k2


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|