CTD


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


CTD -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

เคลือบ อักษรย่อ

ความหมายที่ 2 :

Deterrent การโจรกรรมชิ้นส่วน ฮอร์นและไฟจะเปิดใช้งานในการป้องกันเนื้อหายานพาหนะ

3 ความหมาย :

Deterrent ขโมยเนื้อหา

4 ความหมาย :

Dummy ทดสอบความผิดพลาด (ที่จริง ATD)

5 ความหมาย :

ความผิดปกติของการบาดเจ็บสะสม


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|