CSO


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


CSO -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

SignOff แนวคิด

ความหมายที่ 2 :

สัญญาลงนาม ในการทำเครื่องหมายจุดนั้นในเวลาที่สัญญาโปรแกรมได้รับการลงนามโดยทุกฝ่ายที่เป็น บริษัท จดทะเบียนในโปรแกรมสัญญาแม่แบบถามหน้าลายเซ็นยกเว้นประธานหนาวที่จะลงนามที่ลงนามสัญญาในนามของคณะกรรมการยุทธศาสตร์หนาว

3 ความหมาย :

สภาองค์การมาตรฐาน

4 ความหมาย :

โอกาสที่ฝ่ายบริการลูกค้า

5 ความหมาย :

สั่งซื้อบริการลูกค้า

6 ความหมาย :

ลูกค้าสั่งพิเศษ ประเภทการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นสาเหตุของการอ้างอิงนอกเหนือจากการหันหน้าไปทางที่ใกล้เคียงที่สุด PDC /


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|