CSI


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


CSI -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

ในการรวมเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า

ความหมายที่ 2 :

การบีบอัดที่มีความสำคัญติดไฟ มีระบบการควบคุมเครื่องยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องเซ็นเซอร์ลูกเบี้ยวโดยการเผาไหม้ที่เรียกตามการบีบอัดห้องเผาไหม้

3 ความหมาย :

ดัชนีความพึงพอใจของผู้บริโภค สำหรับลูกค้าตัวแทนจำหน่ายการประเมิน นี้เป็นสิ่งสำคัญมาก; เรามีเพื่อให้ลูกค้ามีความสุขและกลับมาที่จีเอ็มผลิตภัณฑ์

4 ความหมาย :

ข้อมูลความพึงพอใจลูกค้า การสำรวจที่ประกอบด้วย PDS และ SSS http://www.gmnacsi.com

5 ความหมาย :

ในการรวมเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|