CSC


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


CSC -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

แชสซีที่ศูนย์ระบบ ความพยายามร่วมกันของ Central หล่อ, Moraine Delco, Delco สินค้าและฝ่ายอว์

ความหมายที่ 2 :

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์คอร์ป (สนับสนุนคอมพิวเตอร์ Hughes)

3 ความหมาย :

การกำหนดค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

4 ความหมาย :

คณะกรรมการคอมพิวเตอร์

5 ความหมาย :

การควบคุมคณะกรรมการ

6 ความหมาย :

ความพึงพอใจของลูกค้าสภา

7 ความหมาย :

ศูนย์บริการลูกค้า GMAC การดำเนินงาน

8 ความหมาย :

โซลูชั่นศูนย์บริการลูกค้า


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|