CIM


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


CIM -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

อินเตอร์เฟซ CIMPLICITY GE Fanuc แพคเกจซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์

ความหมายที่ 2 :

โมดูลบูรณาการคอลัมน์

3 ความหมาย :

การผลิตคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อสะพานและระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆให้เป็นที่สอดคล้องกันทั้งแบบบูรณาการ

4 ความหมาย :

ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5 ความหมาย :

การจัดการข้อมูลองค์กร (หรือผู้จัดการ)

6 ความหมาย :

โมดูลบูรณาการคอลัมน์


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|