CDS


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


CDS -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

มาตรฐานข้อมูลขององค์กร

ความหมายที่ 2 :

มาตรฐานวันที่ บริษัท คำสะกดผิด ควรจะมีมาตรฐานข้อมูลขององค์กร

3 ความหมาย :

การเก็บตัวอย่างมีความสัมพันธ์ที่มีเตียงคู่

4 ความหมาย :

Crashworthiness ระบบข้อมูล (NHTSA ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวแทน, ตัวอย่างแบบสุ่มจากหลายพันของการเกิดปัญหาเล็กน้อยที่รุนแรงและร้ายแรง. มี 24 ทีมวิจัยเขตข้อมูลที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาปี 5000 ที่เกี่ยวข้องกับการรถยนต์โดยสารรถบรรทุกรถตู้รถบรรทุกและยานพาหนะสาธารณูปโภค )


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|