แผ่นซีดี


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ซีดี -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

แคดเมียม

ความหมายที่ 2 :

Candela (หน่วยของความเข้มแสง)

3 ความหมาย :

ค่าสัมประสิทธิ์ของการลาก

4 ความหมาย :

Drift สอบเทียบ

5 ความหมาย :

Discharge Capacity (อิเล็กทรอนิกส์การเผาไหม้)

6 ความหมาย :

ตรวจสอบผู้ส่ง (สัญญาณโมเด็ม)

7 ความหมาย :

แผ่นซีดี อักษรย่อ

8 ความหมาย :

ซีดี

9 ความหมาย :

การพัฒนาแนวคิด

10 ความหมาย :

แนวคิดทิศทาง (4VDP) ชี้การตัดสินใจในกระบวนการระยะที่สี่

11 ความหมาย :

ขนาดที่สำคัญ สถานที่ที่ใช้เครื่องมือการชุมนุมจะยึดส่วนที่


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|