CARS


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


รถยนต์ -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

ระบบโปรแกรมและการรายงานส่วนกลาง

ความหมายที่ 2 :

ผ่านการรับรองจากสมาคมยานยนต์ Repairmans

3 ความหมาย :

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบอ้างอิง (วิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่พัฒนามาจากอเมริกันสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าของ (AISI) เหล็กคู่มือการใช้ยานยนต์ Design. โปรแกรมรถจะช่วยให้วิศวกรและนักออกแบบประหยัดเวลาและทรัพยากรโดยการดำเนินการวิเคราะห์ลำดับแรกของการออกแบบ. นี้สามารถลดความจำเป็นในการ การวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีราคาแพงแน่นอน.)

4 ความหมาย :

การบริการลูกค้าและความสัมพันธ์ ประกอบด้วย CAC, DBC, BRC, และอื่น ๆ ลูกค้า / ตัวแทนจำหน่ายที่มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือกลุ่ม


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|