CAP


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Cap -- รุ่นสั้น

1 ความหมาย :

การจัดซื้อเซ็นทรัลขั้นสูง

ความหมายที่ 2 :

กระบวนการเร่งการเปลี่ยนแปลง

3 ความหมาย :

วางแผนการจัดสรร Component (เป็นเอกสารในการดำเนินงานและการวางแผนการเปิดตัวร่วมกับช่วงเวลาที่"M". explodes"M"ปริมาณยานพาหนะท​​ี่กำหนดลงไปที่เครื่องยนต์ส่ง, รูปแบบ, แผ่นป้ายพิกัดประเภทลักษณะและการปล่อยก๊าซและเพิ่มปริมาณ CKD. เครื่องมือนี้เป็น ใช้เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของแผน powertrain / องค์ประกอบสำคัญที่สนับสนุนยานพาหนะและการวางแผนการประกอบ. นอกจากนี้ยังระบุการจัดสรรทั้งหมด [บังคับ] และกลยุทธ์การธนาคารสำหรับองค์ประกอบเหล่านั้น.)

4 ความหมาย :

คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนโปรแกรม

5 ความหมาย :

การจัดสรรองค์กรและการวางแผน

6 ความหมาย :

แผนดำเนินการแก้ไข

7 ความหมาย :

แพคเกจการอนุมัติของลูกค้า


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|