ผู้ซื้อ


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ผู้ซื้อ -- รุ่นสั้น

ซื้อผลิตภัณฑ์ที่หรือไม่พวกเขาจะเป็นผู้ใช้ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะในตลาดธุรกิจกับธุรกิจ, ตัวแทนซื้ออาจทำสัญญาสำหรับการซื้อที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการที่ยังไม่เคยได้รับประโยชน์จากพวกเขา


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|