ค่าที่ไม่ใช่ธุรกิจเพิ่ม (BNVA)


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ธุรกิจที่ไม่ใช่มูลค่าเพิ่ม (BNVA) -- รุ่นสั้น

ค่าที่ไม่ใช่ธุรกิจเพิ่ม (BNVA) หมายถึงกิจกรรมที่จำเป็นโดยธุรกิจที่จะรันการทำงานเวอร์จิเนีย แต่เพิ่มไม่มีค่าจริงจากการให้กับลูกค้า


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|