burring


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


รุ่นสั้น -- burring

หยาบ, EDGE, คมชัดมักจะเหลืออยู่บนชิ้นส่วนของโลหะหลังจากที่มันได้รับการตัด, cast หรือเจาะ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงเล็กน้อยโดยผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆของการผลิตก็เป็นที่เห็นได้ชัดพอที่ บริษัท ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างชัดแจ้งที่จะจัดการกับการขัดผิวขรุขระในหลายรูปแบบ


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|