Biofibre เสริมแรงพลาสติก


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Biofibre พลาสติกเสริม -- รุ่นสั้น

เหล่านี้เป็นพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย natual เช่นฝ้ายป่านและปอกระเจา พวกเขาจะคล้ายกับ biocomposites พัฒนาการที่มีความเข้มข้นใน comosite ลามิเนตสำหรับการใช้งานรถยนต์


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษาจีน | ความหมายในภาษาฝรั่งเศส | ความหมายในภาษาอิตาลี | ความหมายในภาษาสเปน | ความหมายในภาษาดัตช์ | ความหมายในภาษาโปรตุเกส | ความหมายในภาษาเยอรมัน | ความหมายในภาษารัสเซีย | ความหมายในภาษาญี่ปุ่น | ความหมายในภาษากรีก | คำจำกัดความในตุรกี | ความหมายในภาษาฮิบ​​รู | ความหมายในภาษาอาหรับ | คำจำกัดความในสวีเดน | ความหมายในภาษาเกาหลี | ความหมายในภาษาฮินดี | คำจำกัดความในเวียดนาม | คำจำกัดความในโปแลนด์ | ความหมายในภาษาไทย