เรียกเก็บเงินของวัสดุ (BOM)


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


บิลของวัสดุ (BOM) -- รุ่นสั้น

รายการของอุปกรณ์ประกอบย่อยทั้งหมดส่วนขั้นกลางและวัตถุดิบที่เข้าสู่การชุมนุมผู้ปกครอง เอกสารนี้กล่าวถึงปริมาณของส่วนที่จำเป็นเพื่อให้การชุมนุมแต่ละครั้ง


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|