บิ๊ก Q, Q น้อย


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


บิ๊ก Q, เล็ก ๆ น้อย ๆ Q -- รุ่นสั้น

คำที่ใช้เพื่อความคมชัดของความแตกต่างระหว่างการจัดการคุณภาพในทุกกระบวนการทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (ใหญ่ Q) และการจัดการคุณภาพในความจุที่ จำกัด แบบดั้งเดิมเพียง แต่ในผลิตภัณฑ์ของโรงงานและกระบวนการ (น้อย q)


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|