ปฏิบัติที่ดีที่สุด


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


ปฏิบัติที่ดีที่สุด -- รุ่นสั้น

วิธีการที่ดีกว่าหรือการปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรมักจะยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ดีที่สุดโดยเพียร์อื่น ๆ หรือ A ปฏิบัติที่ดีที่สุดคือเทคนิคหรือวิธีการที่ผ่านประสบการณ์และการวิจัยได้พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างน่าเชื่อถือนำไปสู่​​ผลลัพธ์ที่ต้องการ มุ่งมั่นที่จะใช้ปฏิบัติที่ดีที่สุดในสาขาใด ๆ คือความมุ่งมั่นที่จะใช้ทุกความรู้และเทคโนโลยีในการกำจัดของหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าประสบความสำเร็จ


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|