การเคลื่อนไหว ballistic


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


การเคลื่อนไหว Ballistic -- รุ่นสั้น

การเคลื่อนไหวจะมีการเคลื่อนไหวของ ballistic รวดเร็วถูกสร้างขึ้นโดยการใส่ชุดของกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวและไม่พยายามที่จะหยุดการเคลื่อนไหวเหล่านั้นโดยใช้การเคลื่อนไหวอื่น ๆ เช่นการขว้างปาเป็นส่วนหนึ่งในกล่องหรือกดปุ่มสวิทช์หยุดบนเครื่อง


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|