Baka - แอก


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


Baka แอก -- รุ่นสั้น

คำภาษาญี่ปุ่นสำหรับเทคนิคการผลิตเพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยการออกแบบกระบวนการผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อให้การดำเนินงานที่แท้จริงไม่สามารถดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ในการป้องกันการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเทคนิคนี้มักจะมีสัญญาณเตือนบางจัดเรียงสำหรับประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่ถูกต้อง ยังเห็น"poka แอก."


 


แผนภูมิการผลิต, แม่แบบและการวิเคราะห์ทางสถิติ

แบนเนอร์ Chartitnow ไทย

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|