เวที B


#|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|ZIndex 


เวที B -- รุ่นสั้น

เวทีกลางในการเกิดปฏิกิริยาของเม็ด Thermosetting บางอย่างในที่วัสดุที่ฟูเมื่อสัมผัสกับของเหลวบางและนุ่มเมื่อถูกความร้อน แต่อาจไม่ได้ทั้งหมดหรือฟิวส์ละลาย termed ยัง resistol เรซินใน prepreg uncured หรือพรีมิกซ์โดยปกติจะเป็นในขั้นตอนนี้


 


Chartitnow

Advertising

ความหมายในภาษารัสเซีย| ความหมายในภาษาฝรั่งเศส| ความหมายในภาษาญี่ปุ่น| ความหมายในเวียดนาม| ความหมายในภาษากรีก| ความหมายในโปแลนด์| ความหมายในภาษาตุรกี| ความหมายในภาษาโปรตุเกส| ความหมายในภาษาฮินดี| ความหมายในภาษาสวีเดน| ความหมายในภาษาอาหรับ| ความหมายในภาษาจีน| ความหมายในภาษาดัตช์| ความหมายในภาษาฮิบ​​รู| ความหมายในภาษาเยอรมัน| ความหมายในภาษาเกาหลี| ความหมายในภาษาอิตาลี| ความหมายในภาษาสเปน| ความหมายในภาษาไทย|